KOŞULLAR VE KULLANIM ŞARTLARI
ÖN BİLGİ
www.kureselamaclar.org sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Burada sözü edilen tüm belgeler ve kullanım şartları, bu web sitesini, www.globalgoals.org, ("Bizim Sitemiz")’i kullanabilmeniz için gerekli olan koşulları oluşturmaktadır. Lütfen bu koşulları dikkatli bir şekilde okuyun ve anladığınızdan emin olun. Siteyi ilk kullanmaya başladığınız anda bu koşullara uymayı ve yükümlülüklerinizi yerine getirmeyi de kabul etmiş oluyorsunuz. Bunu yapmayı kabul etmiyorsanız Bizim Site’mizi kullanmaktan derhal vazgeçmelisiniz.

1- TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Bu Kullanım Koşulları ve Şartlarında, aksi belirtilmediği sürece, aşağıdaki ifadeler şu anlamlarda kullanılmıştır:
"İçerik" herhangi bir veya tüm metinler, görüntüler, audio, video, senaryolar, yazılım, veri tabanı, ve bilgisayarda saklanabilecek olup Bizim Site’mizde görünen veya onun bir parçasını oluşturan her türlü bilgi;
"Project Everyone" – "Proje Herkes", garanti ile sınırlandırılmış, İngiltere ve Galler’de kayıtlı bir ortaklık şirketi (tüzel kişilik) olup şirket numarası 09382406, kayıtlı adresi de Regina House, 124 Fincley Road, London NW3 5JS, United Kingdom dır.
"Biz/Bizi-Bize/Bizim" Proje Herkes ve Küresel Hedefler Kampanyasını anlatır.

2- HAKKIMIZDA
Bizim Site’miz, www.kureselamaclar.org Proje Herkes ve Küresel Amaçlar Kampanyası tarafından işletilir.

3- SİTEMİZE ERİŞİM

 • Sitemize erişim ücretsizdir. Sitemizin hiçbir bölümüne herhangi bir ücret ödemeden erişebilir ve kullanabilirsiniz.
 • Sitemize erişmek için gerekli olan tüm düzenlemeleri yapmak sizin sorumluluğunuzdadır.
 • Sitemize erişim "olduğu gibi" ve "mümkün olduğunca" prensibine dayalıdır. Sitemizi (veya herhangi bir bölümünü) gerekli gördüğümüz anda ve önceden haber vermeksizin değiştirebilir,geçici olarak durdurabilir ve sonlandırabiliriz. Bizim Sitemiz (veya herhangi bir bölümü)’nün, herhangi bir zaman diliminde ve süresince mevcut/ulaşılaşılabilir olmaması durumunda size karşı sorumluluğumuz yoktur.

4- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. Bizim Sitemiz’de bulunan tüm İçerik, telif hakkı ve o İçerik içinde yer alan diğer mülkiyet hakları, aksi şekilde özel olarak etiketlenmediği sürece, Bize aittir veya Bizim tarafımızdan lisansı alınmıştır. Tüm İçerik, uygulanabilir Birleşik Krallık ve uluslararası fikri mülkiyet kanunları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır.

  Bizim Sitemiz’deki belirli bazı İçerik’i, Varlık Lisansı’ (www.globalgoals.org/asset-licence) na uygun olarak kullanabileceğiniz gibi, Küresel Hedeflerin açıklamalarını ve tanımlarını da "Gayri Ticari Atfedilmiş Benzer Paylaşım 3.0 Lisansı (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0)" altında kullanabilirsiniz; bu lisansın detaylarını aşağıda görebilirsiniz:
  https://creativecommons.org/licences/by-sa/3.0/. Ayrıca, şunları da yapabilirsiniz:
  1. Bizim Sitemiz’e (Our Site), web browser içinde erişebilir, görebilir ve sitemizi kullanabilirsiniz (buna farklı yazılım veya aplikasyonların içine yerleştirilmiş başka browser’lar da dahildir);
  2. Bizim Sitemiz (veya herhangi bir bölümünü) önbellekleme amacıyla indirebilir;
  3. Bizim Sitemiz’den çıktı alabilirsiniz;
  4. Bizim Sitemiz’de bulunan sayfalardan bölümler indirebilirsiniz; ve
  5. Daha sonra ve/veya offline bakmak amacıyla Bizim Sitemiz’den sayfalar kaydedebilirsiniz.
 2. Bizim (ya da uygun olan durumlarda, belirlenmiş lisansörlerin), Bizim Sitemiz’de bulunan İçerik’in sahibi ve yazarı olduğumuz tanınıp kabul edilmelidir.
 3. Kullanım Koşulları ve Şartlar, "Telif hakları, Dizayn ve Patent Kanunu 1988, telif haklı eserlerle ilintili izin verilen kurallar"ın III. Bölümündeki hükümleri sınırlamaz ve hariç tutmaz; özellikle geçici kopya alma; kişisel kullanım için kopyalama; araştırma ve özel çalışmalar; ticari olmayan araştırmalar için metin kopyalama ve veri analizi; eleştiri, alıntı, ve haber yapma; karikatür, parodi veya taklit; ve telif haklı malzemenin olası dahliyle ilgili olanları.

5-BİZİM SİTEMİZ’E GÖNDERİLECEK LİNKLER

 1. Sitemize aşağıdaki koşullarda link gönderebilirsiniz:
  1. Adil ve hukuki çerçevede;
  2. Tarafımızdan herhangi bir onay, destek, birlik söz konusu değilken, varmış gibi davranmayarak;
  3. Bizim Sitemiz’de bulunan logoları ve ticari markaları sadece Bizim Varlıklar Lisansımıza (www.globalgoals.org/asset-licence) ve Marka kullanım yönergesine (http://www.globalgoals.org/resource-centre/the-basics/ de ulaşılabilir) uygun olarak kullanabilirsiniz; ve
  4. Bizim itibarımıza zarar vermeyecek şekilde ve/veya bundan haksız fayda elde etmemek kaydıyla.
 2. İçeriğinde aşağıda verilen türde malzeme olan bir siteden Bizim Sitemiz’e link gönderemezsiniz:
  1. Müstehcen, kasıtlı olarak onur kırıcı, nefret içeren veya başka şekillerde uyarıcı;
  2. Şiddeti teşvik edici;
  3. Kanun dışı davranışları teşvik edici veya bunlara yol gösterici;
  4. Herhangi bir kişiye, bir gruba veya sınıfa mensup kişilere iftira atan veya onlara karşı ayrımcı davranan, ırk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik, cinsel tercih veya yaş ayrımı yapan;
  5. Bir başkasını tehdit, taciz edici, sinirlendirici, ürkütücü, zor duruma sokucu, üzücü veya utandırıcı;
  6. Kasıtlı veya muhtemel olarak bir başkasını aldatmaya yönelik;
  7. Kasıtlı veya muhtemel olarak bir başkasının mahremiyetine saldırır (veya bunu yapacağını tehdit eder) şekilde;
  8. Yanıltıcı bir şekilde bir başkasını taklit eder, veya belli bir kişinin kimliği ya da bağlantılarını aldatma amaçlı yanlış anlatır şekilde (parodi olduğu açıkça belli olan durumlar bu tanımın dışında kalmakla beraber, buradaki 5.2 maddesinin diğer hükümleri içinde yer almamaları gerekmektedir);
  9. Bizimle, olmayan bağlantıların mevcudiyetini çağrıştıracak şekilde;
  10. Bir başka grubun fikri mülkiyet haklarını ihlal eder ya da ihlaline yardımcı olur şekilde (buna telif hakkı, ticari marka ve veri tabanı hakları dahildir fakat bunlarla sınırlı değildir);
  11. Üçüncü kişlere karşı olan yasal yükümlülüğü ihlal edecek şekilde (buna kontrattan gelen sorumluluklar ve gizlilikle alakalı yükümlülükler dahildir fakat bunlarla sınırlı değildir);
 3. Madde 5.2 deki içerik sınırlamaları, sitelere diğer kullanıcılar tarafından eklenen içerik için geçerli değildir ancak bunun için sitenin birincil amacının 5.2 maddesinin hükümlerine uyması gerekmektedir. Örneğin siz, genel amaçlı sosyal network sitelerine, sırf bir başka kullanıcı da böyle bir içerik koyabilir diye, linkler göndermekten men edilemezsiniz. Bununla beraber, kullanıcıların bu tarz içerik koymalarını teşvik eden websitelerine linkler gönderemezsiniz.

6- DİĞER SİTELERE GÖNDERİLEN LİNKLER
Diğer sitelere gönderilecek linkler Bizim Sitemiz’de mevcut olabilir. Açıkça belirtilmediği taktirde, bu siteler Bizim kontrolumuz altında değildirler. Üçüncü partilerin siteleri ile ilgili olarak Biz hiçbir sorumluluk almıyor ve kabul etmiyoruz.

7. UYARILAR

 1. Bizim Sitemiz’deki İçerik size kesin tavsiyelerde bulunmaz, sadece genel bilgi amaçıdır. Bu sitedeki konularla ilgili olarak harekete geçmeden önce mutlaka profesyonel görüş almalısınız.
 2. Bizim Sitemiz’in, sizin ihtiyaçlarınıza cevap vereceği, kaliteli olacağı, belli bir amaca uygun olacağı, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceği, bütün yazılım ve donanımlarla çalışabileceği, ya da güvenli olacağı konusunda herhangi bir garanti veya taahhüt vermemekteyiz.
 3. Bizim Sitemiz’deki İçerik’in eksiksiz, yanlışsız, ve güncel olması için gayret etmekteyiz. Ancak, İçerik’in eksiksiz, yanlışsız, ya da güncel olduğu ile ilgili (açık açık veya dolaylı olarak) herhangi bir garanti veya taahhüt sunmamaktayız.

8. BİZİM SORUMLULUĞUMUZ

 1. Biz, herhangi bir kullanıcıya karşı, kontratta öngörülmüş ya da görülmemiş, herhangi bir kayıp, hasar veya haksızlık (ihmal dahil) için; Bizim Sitemiz’in kullanılmasından (veya kullanmada başarısızlık ) ya da Bizim Sitemiz’deki herhangi bir içerik’in kullanılmasından doğan kanuni ya da kanuni olmayan yükümlülüklerin ihlali konusunda, kanunların izin verdiği ölçüde, herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz.
 2. Bizim Sitemiz veya oradaki herhangi bir İçerik için, açık açık veya dolaylı olarak verilmiş tüm garanti ve taahhütleri, kanunların izin verdiği ölçüde reddediyoruz. 
 3. Ticari bir kullanıcıysanız, karda ve satışlarda, iş kapasitenizde veya gelirinizde düşüş; iş fırsatlarında azalma, şerefiye veya itibar kaybında; beklenen karda azalma durumunda; ticaretin kesintiye uğramasında; ya da dolaylı veya kullanıma bağlı kayıp ve zararda Biz sorumluluk yüklenmiyoruz.
 4. Biz, Bizim Sitemizi virüslerden ve diğer kötücül yazılımlardan korumak için gerekli önlemleri alıyoruz, bununla beraber,
 5. Bizim Sitemizi (oradaki İçerik’ten indirilenler dahil) veya Bizim Sitemiz’de referans verilen herhangi bir siteyi kullanma neticesinde ortaya çıkan virus ya da kötücül yazılım, DDoS (dağıtık hizmet engelleme) saldırısı (denial of service attack), ve sizin donanım, yazılım, veri ve malzemenizde oluşabilecek zarar ve kayıplarla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz.
 6. ISP (internet hizmeti sağlayıcı)donanımda, sunucu donanımda arıza, iletişim ağı arızası, doğal olaylar, askeri eylem, yasal sınırlamalar ve sansür dahil ama bunlarla sınırlı değil, Bizim Sitemiz’e ulaşılamaması veya kesilme/kopma olması durumunda sorumluluk kabul etmiyor ve üstlenmiyoruz.
 7. Kullanım Koşulları ve Şartlar; herhangi bir sahtekarlık veya hileli sunum; ihmaldenkaynaklanan ölüm veya yaralanmalarla ilgili; ya da, kanunlarda hariç tutulmayan veya sınırlanmayan diğer sorumluluklar konusunda Bizim sorumluluğumuzu sınırlamaz veya hariç tutmaz.

9. VİRÜS, KÖTÜCÜL YAZILIM VE GÜVENLİK

 1. Bizim Sitemiz’in virüslerden ve diğer kötücül yazılımdan korunması için Biz makul önlemler alıyoruz. Bununla beraber, Bizim Sitemiz’in virüs veya başka kötücül yazılımdan uzak olduğu garantisini vermiyor ve madde 8.4 de detaylandırıldığı şekilde sorumluluk üstlenmiyoruz.
 2. Kendi donanım, yazılım, veri ve diğer materyalinizi virüslerden, kötücül yazılımdan, ve diğer internet güvenlik risklerinden korumak sizin sorumluluğunuzdadır.
 3. Kasıtlı olarak Bizim Sitemiz’e veya Bizim Sitemiz vasıtasıyla başka sitelere virus, kötücül yazılım, ya da teknolojik olarak zarar verici veya kötülük içeren herhangi bir materyal gönderemezsiniz.
 4. Yetki almadan Bizim Sitemiz’in herhangi bir bölümüne, Bizim Sitemiz’in bulunduğu Sunucuya; veya Bizim Sitemiz’le bağlantısı olan herhangi bir başka sunucuya, Bilgisayara, veya veri tabanına ulaşmaya çalışmamalısınız.
 5. Bizim Sitemiz’e DDoS, dağıtık DDoS, veya başka herhangi bir şekilde saldırıda bulunmamalısınız.
 6. Alt maddeler 9.3, 9.4 ve 9.5 teki hükümleri ihlal etmeniz durumunda Bilgisayar Yanlış Kullanım Yönergesi 1990 çerçevesinde suç işlemiş sayılabilirsiniz. Bu türden tüm ihlaller ilgili yetkili makamlara bildirilecek olup, Biz de sizin kimliğinizi bildirmek suretiyle onlarla işbirliği yapacağız. Böyle bir durumda Bizim Sitemiz’I kullanma hakkınız derhal sonlandırılacaktır.

10. MAKUL KULLANIM KOŞULLARI

Bizim Sitemizi sadece kanunlara ve kurallara uymak kaydıyla kullanabilirsiniz :

 1. Tüm yerel, ulusal veya uluslararası kanun ve/veya kurallara uymanız gerekmektedir;
 2. Bizim Sitemiz’i kanunsuz olarak veya hile/sahtekarlık amaçlı kullanmamalısınız;
 3. Bizim Sitemiz’i bilinçli olarak virus veya diğer kötücül yazılım içeren very göndermek, yüklemek veya iletmek amacıyla; veya bilgisayar donanım, yazılım veya verisine zarar verecek şekilde; ve 
 4. Başka kişi veya kişilere planlı olarak zarar verecek şekilde veya bu amaçla kullanmamalısınız.
 5. Madde 10 da yer alan hükümleri veya Kullanım Koşulları ve Şartlar’daki diğer Hükümlerden herhangi birini ihlal etmeniz halinde Bizim Sitemiz’e erişiminizi geçici olarak durdurmak veya sonlandırmak hakkımız saklı olup; aşağıdaki maddelerden bir veya daha fazlasını uygulamaya koyabiliriz:
 • Geçici veya kalıcı olarak Bizim Sitemiz’e erişim hakkınızı durdurabiliriz;
 • Size yazılı bir uyarı gönderebiliriz;
 • İhlalinizden doğan tüm ilgili masrafların tazminat olarak tarafımıza ödenmesi için yasal işlem başlatabiliriz;
 • Gerektiğinde size karşı dava açabiliriz;
 • Yetkililere onların istedikleri veya bizim gerekli gördüğümüz bilgileri verebilir ve/veya
 • Bizim makul olarak uygun (ve kanun çerçevesinde) gördüğümüz diğer adımları atabiliriz.
 1. Kullanım Koşulları ve Şartlar’ın ihlali karşısında takip edeceğimiz adımlardan doğabilecek (yukarıda belirtilmiş olanlar dahil ama bunlarla sınırlı değil) sorumlulukların dışında olduğumuzu beyan ediyoruz.

11. GİZLİLİK VE ÇEREZLER

Sitemizin Kullanımı, detaylarını Bizim Privacy Policy sayfamızda bulabileceğiniz "Gizlilik
Politikamız" tarafından da korunmaktadır. Bu referans vasıtasıyla da gizlilik politikalarımız
Kullanım Koşulları ve Şartları ile birleştirilmiştir.

12. KULLANIM KOŞULLARI VE ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK

Biz, Kullanım Koşulları ve Şartlarını her an değiştirme hakkına sahibiz. Değişiklikler yapıldıktan sonra sizin Bizim Sitemiz’i ilk kullanmaya başlamanızla birlikte bu değişiklikler
sizin için bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle ara ara bu sayfayı kontrol etmenizde yarar görüyoruz. Kullanım Koşulları ve Şartların güncel versiyonu ile önceki versiyon/lar arasında çelişki olması halinde, aksi açıkça belirtilmediyse, güncel ve efektif olan versiyon geçerli sayılacaktır.

13. BİZİMLE İLETİŞİM

Bizimle iletişime geçmek için lütfen team@project-everyone.org adresine eposta gönderin.

14. HUKUK VE YARGI YETKİSİ
Bu Kullanım Koşulları ve Şartlar, ve sizinle Bizim aramızdaki ilişki (kontrata bağlı veya diğer), İngiliz kanunları tarafından yönetilip İngiliz kanunlarına göre yorumlanacaktır.
Bir tüketiciyseniz, Kullanım Koşulları ve Şartlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, sizinle Bizim aramızdaki ilişkiden kaynaklı veya bu ilişkiyle bağlantılı (kontrata bağlı veya değil) sorunlar, İngiltere ve Galler mahkemelerinin tek taraflı olmayan yargısına bırakılacaktır.
Şayet bir şirket/kuruluş iseniz, Kullanım Koşulları ve Şartlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, Sizinle Bizim aramızdaki ilişkiden kaynaklı veya bu ilişkiyle bağlantılı (kontrata bağlı veya değil) sorunlar, İngiltere ve Galler mahkemelerinin tek taraflı yargısına bırakılacaktır.