Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çevirisi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olarak değişti. 17 Amacın ve 169 Hedefin çevirileri de yenilendi.

2015’te Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılmak üzere kabul edilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”, artık “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” olarak anılmaya başlandı. Konu ile ilgili basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.