Dünya Liderleri 2015 yılında, 2030'a kadar 3 önemli işi başarmak için 17 Küresel Amaç üzerinde uzlaştı. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek. Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele. İklim değişikliğini düzeltme. Sürdürülebilir kalkınma için Küresel Amaçlar bu taahhütleri gerçekleştirebilir. Bütün ülkelerde. Tüm insanlar için. Bunların gerçekleşebilmesi için herkesin bu hedefleri bilmesi gerekiyor. #HareketeGeç'in.
 • Yoksulluğa son
  Yoksulluğa son
 • Açlığa son
  Açlığa son
 • Sağlık ve Kaliteli Yaşam
  Sağlık ve Kaliteli Yaşam
 • Nitelikli eğitim
  Nitelikli eğitim
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Temiz su ve sanitasyon
  Temiz su ve sanitasyon
 • Erişilebilir ve temiz enerji
  Erişilebilir ve temiz enerji
 • İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
  İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
 • Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
  Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
 • Eşitsizliklerin azaltılması
  Eşitsizliklerin azaltılması
 • Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
  Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 • Sorumlu Üretim ve Tüketim
  Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • İklim eylemi
  İklim eylemi
 • Sudaki yaşam
  Sudaki yaşam
 • Karasal yaşam
  Karasal yaşam
 • Barış, adalet ve güçlü kurumlar
  Barış, adalet ve güçlü kurumlar
 • Amaçlar için ortaklıklar
  Amaçlar için ortaklıklar
 • Küresel Amaçlar

Simgeler